Wolontariat dorośli

woldorWOLONTARIAT  – formalnie.

Wolontariusz (na podstawie przepisów i komentarzy) – każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie (ochotniczo) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia określone w ustawie (w innym miejscu napisano: świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczające poza więzi koleżeńsko-rodzinne)

Zgodnie z przepisami wolontariuszem może zostać każdy.   Ale osoby niepełnoletnie muszą  uzyskać na to zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.  Szereg instytucji angażujących małoletnich wolontariuszy  może żądać  formy pisemnej takiej zgody.

(wg przepisów chyba nie ma bariery lat 16, najprawdopodobniej każda organizacja czy instytucja ma po prostu prawo stawiać taki warunek)

Decydując się na wolontariat trzeba zawrzeć z korzystającym  porozumienie o współpracy .  Jeżeli  porozumienie zawierane jest na okres dłuższy niż 30 dni powinno być sporządzone na piśmie.

 

WOLONTARIAT W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  – mniej formalnie.

Wydaje się oczywiste, że wolontariusz darzy zwierzęta  miłością i empatią.

Bezcenne są poczucie odpowiedzialności , uczciwość , podstawy wiedzy o potrzebach zwierząt oraz  znajomość realiów ich bezdomności w Polsce.

Dobrze  jest być świadomym ryzyka wynikającego z bliskich kontaktów z bezdomnymi zwierzętami w warunkach schroniska.  Podstawowe zagrożenia to rozmaite choroby zakaźne i urazy.  Zalecane są wszelkie środki ostrożności, by zminimalizować  powyższe ryzyko.

Niektórym ludziom  wolontariat kojarzy się wyłącznie ze spacerami,  tudzież socjalizacją.
A wolontariat to również najzwyklejsza praca  często fizyczna, zwłaszcza taka, na którą pracownikom brakuje czasu lub motywacji.

Gdzie mogą działać wolontariusze? W  realu i w wirtualnej przestrzeni. W schronisku – wśród zwierząt ale i poza schroniskiem – wśród ludzi.

Oto niektóre wyzwania dla wolontariuszy:

– czas dedykowany mieszkańcom schroniska poświęcony pielęgnacji, profilaktyce, leczeniu, socjalizacji;

– poprawa warunków  bytowych zwierząt w schronisku: zabezpieczanie boksów i bud przed rozmaitymi zagrożeniami w tym atmosferycznymi: przed upałem i przed mrozem, przed wilgocią; prace porządkowe;

– współpraca z ludźmi  niosącymi pomoc dla podopiecznych schroniska;

– akcje adopcyjne, promocyjne i edukacyjne.;

– pomoc dla zwierząt w potrzebie nie będących pod opieką schroniska.

Każdy dzień może przynieść nowe zadania. A wolontariusze często robią, co w ich mocy, by im sprostać. I choć poszukiwanie drogi do lepszego jutra dla każdego niechcianego, skrzywdzonego zwierzęcia bywa bolesną lekcją pokory, to wytrwali nie poddają się.

Wolontariusze szukają pozytywnej motywacji i odnajdują ją w radości z każdej przemiany na lepsze, każdej szczęśliwej adopcji, udanej socjalizacji czy przebudzeniu nowej empatii.

 Dlaczego warto zostać wolontariuszem.
  Poradnik dla początkujących wolontariuszy:Wolontarius1-page-001

 

  • KONTAKT

    Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos

     

  • s.o.s. gdy boi się burzy pies

  • s.o.s. gdy boi się huku pies.

  • Zostań wolontariuszem!