Gdy znajdziesz bezdomnego psa lub kota

CO POWINIENEŚ USTALIĆ JEŚLI ZNALAZŁEŚ ZWIERZĘ?

 • Sprawdź dokładnie czy ma ono oznaczenie identyfikacyjne/adresatka,zapis telefonu na obroży, tatuaż, mikrochip/ – jeśli zwierzę posiada obrożę ,zobacz dokładnie z jej obydwu stron , czy jest gdzieś zapisany numer telefonu lub adres właściciela. Jeśli ma jakiekolwiek breloczki sprawdź czy nie są przypadkiem formą adresatki.Nawet jeśli wydaje Ci się że nie jest to rasowe zwierzę, to mimo to – obejrzyj jego pachwiny, wnętrze uszu i podbrzusze, sprawdzając czy nie ma tatuażu – jeśli ma, to skontaktuj się ze Związkiem Kynologicznym. Ponadto udaj się do całodobowej lecznicy wet. lub do schroniska – żeby sprawdzić czy zwierzę jest ochipowane. Mikrochip z numerem jest wszczepiany pod skórę /zatem niewidoczny dla oka/, a jego obecność można sprawdzić tylko specjalnym czytnikiem, Jeśli zwierzę ma jakiekolwiek oznaczenie , skontaktuj się z właścicielem !
 • Przyjrzyj się dokładnie zwierzęciu, aby ocenić w jakiej jest ono kondycji – sprawdź czy nie ma zewnętrznych obrażeń i czy nie potrzebuje pomocy medycznej. Od jego stanu zdrowia , a także od twoich możliwości czasowych – będzie zależał zakres działań jakie należy podjąć żeby zapewnić mu pomoc i schronienie.
 • ustal jaki organ porządku publicznego powinien zająć się udzieleniem pomocy zwierzęciu tj. dostarczeniem go do schroniska lub do lecznicy weterynaryjnej w małych miejscowościach powinieneś zgłosić interwencję do właściwego terytorialnie Urzędu Gminy/Wydział Ochrony Środowiska/ lub na Policję w większych miejscowościach powinieneś zgłosić interwencję do Straży Miejskiej, do funkcjonującego na terenie gminy schroniska lub na Policję
 • przemyśl jak zabezpieczyć zwierzę przed jego przemieszczeniem się do czasu przyjazdu służb interwencyjnych tzn. / możesz zabrać je do swojego domu, możesz pozostawić w jakimś bezpiecznym pomieszczeniu lub na ogrodzonym terenie, możesz przywiązać je do jakiegoś stałego punktu np. do drzewa, płotu itp, możesz pilnować go w miejscu znalezienia próbując wzbudzić jego zaufanie itp /
 • Jeśli jesteś pewien, że w razie nie znalezienia właściciela – nie będziesz mógł zaopiekować się docelowo zwierzęciem lub poszukać mu nowego domu,to powinieneś jak najszybciej zadbać by zwierze znalazło się we właściwym terytorialnie schronisku. Przyzwyczajając go do Siebie , narażasz „znajdę” na kolejny dramat rozstania, zaś w schronisku ma większe szanse, że odnajdzie go właściciel lub zostanie zaadoptowany przez nowych opiekunów. Jeśli będziesz zainteresowany jego dalszym losem , dowiedz się jaki nadano mu numer ewidencyjny w schronisku, aby móc monitorować jego sytuację i ewentualnie szukać dla niego przyszłych opiekunów.

CO POWINIENEŚ ZROBIĆ JEŚLI ZNALAZŁEŚ BEZDOMNE ZWIERZĘ NA TERENIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ?

Jeśli znalazłeś zwierzę ranne lub z objawami chorobowymi – masz 3 możliwości rozwiązania problemu – zgłoś natychmiast interwencję do : Straży Miejskiej/EKO PATROLU tel. 986 gdzie o każdej porze realizowana jest pomoc – przy wymiennej współpracy Schroniska „Na Paluchu” i całodobowych lecznic wet./ które podpisały umowę z miastem/

To patrol decyduje, czy schronisko czy najbliższa lecznica udzieli pomocy medycznej zwierzęciu. / Wybór wykonawcy zadania uzależniony jest od – pory i miejsca zdarzenia oraz stanu zdrowia zwierzęcia względem lokalizacji punktu medycznego, przedziału czasowego dyżurów lekarskich i możliwości transportowych/
O ile lecznica będzie udzielała zwierzęciu pierwszej pomocy – tamtejszy lekarz zobowiązany jest natychmiast skontaktować się ze schroniskiem aby ustalić tok postępowania zgodnie z obowiązującymi procedurami
Interwencje do zwierząt rannych powinny być realizowane w trybie natychmiastowym !!!

w razie nieprzewidzianych trudności z dodzwonieniem się czy realizacją zgłoszenia powinieneś:

  • natychmiast zawiadomić Schronisko „Na Paluchu – gdzie bezpośrednia pomoc medyczna, może być realizowana tylko w godz. 9 – 18 podczas dyżuru lekarzy, zaś w pozostałym przedziale czasowym nasza placówka skieruje zgłoszenie do właściwych służb lub zrealizuje interwencję – dowożąc zwierze specjalistyczną karetką pogotowia do stosownej lecznicy wet. całodobowy kontakt tel. 022 846 02 36 ; 022 868-15-79 tylko w uzasadnionej sytuacji tzn. – gdy stan zwierzęcia jest ciężki, a Ty dysponujesz własnym transportem i masz możliwość szybszego zareagowaniu niż służby miejskie możesz :

sam dowieźć poszkodowanego do jakiejkolwiek, najbliżej położonej lecznicy /Musisz jednak mieć na uwadze fakt że – nieumiejętnie przeniesienie zwierzęcia może pogorszyć jego stan zdrowia, a Ty możesz być narażony na ugryzienie przez niego i ewentualne zarażenie jakąś chorobą – tak więc zachowaj ostrożność !/

 W każdym przypadku jeśli chodzi o zwierzę bezdomne, koszty wszelkiej pomocy ponosi miasto , pod warunkiem, że interwencja realizowana jest zgodnie z wytycznym przez właściwe organy w strukturze miasta.

   Zatem nie będziesz ponosił kosztów za owe usługi medyczne – pod warunkiem, że lekarz udzielający pierwszej pomocy zwierzęciu – od razu skontaktuje się ze Schroniskiem „Na Paluchu” – przekazując stosowne informacje na temat zdarzenia i stanu zdrowia pacjenta – co będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury obciążającej naszą placówkę.

 Jeśli znalazłeś zwierzę w dobrej kondycji /masz 3 możliwości rozwiązania problemu/ zatem możesz :

 • Wezwać do miejsca znalezienia zwierzęcia Straż Miejską nr tel. 986 – starając się uprzednio zabezpieczyć zwierzę przed ucieczką tj.ulokować go na jakimś zamkniętym terenie lub w pomieszczeniu albo przywiązać do jakiegoś stałego punktu np. do ogrodzenia, drzewa itp. I najlepiej asystować mu do czasu pojawienia się patrolu. Zwierze będzie dowiezione do Schroniska „Na Paluchu”
 • We własnym zakresie dowieźć zwierzę „Na Paluch”- jest to możliwe o każdej porze ale najlepiej zrobić to w godz. 8 -18 i uprzedzić nas telefonicznie o tym fakcie całodobowy kontakt tel. 022 846 02 36 ; 022 868-15-79
 • Przygarnąć zwierzę pod swój dach ale tylko pod warunkiem zapewnienia mu docelowego domu – o ile nie uda Ci się odnaleźć prawowitego właściciela.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NA TERENIE M. ST. W-WY,  UDZIELIĆ SAMODZIELNIE POMOCY BEZPAŃSKIEMU – RANNEMU ZWIERZĘCIU / JEŚLI DYSPONUJESZ WŁASNYM TRANSPORTEM/ ?

W każdym przypadku jeśli chodzi o zwierzę bezdomne, koszty wszelkiej pomocy ponosi miasto , pod warunkiem, że interwencja realizowana jest zgodnie z wytycznym przez właściwe organy w strukturze miasta.

O ile  w zastanych okolicznościach – szybsza będzie, Twoja natychmiastowa reakcja  – to sam możesz, dowieźć  poszkodowanego   do NAJBLIŻSZEJ CAŁODOBOWEJ LECZNICY Pamiętaj , że miasto ma zawarte  umowy  tylko z takimi lecznicami, i jeśli zadziałasz zgodnie z wytycznymi – to: zwierzęciu będzie udzielona  pomoc medyczna , a następnie we właściwym czasie po ustabilizowaniu jego stanu zdrowia, zostanie ono przekazane do Schroniska ” Na Paluchu” – zaś Ty, nie będziesz obciążony, żadnym  kosztami za pomoc medyczną  lecznicy!!!
Możesz także dostarczyć zwierzę bezpośrednio do Schroniska „Na Paluchu”, ale tylko w godzinach 9 -18, bowiem  lekarze pracują tutaj w tym przedziale czasowym.
Jeśli zwierzę jest w bardzo złym stanie, możesz dowieźć je wówczas do jakiejkolwiek lecznicy w najbliższym zasięgu – natomiast  tamtejszy lekarz  powinien od razu skontaktować się telefonicznie ze Schroniskiem „Na Paluchu” – przekazując nam stosowne informacje na temat zdarzenia, stanu zdrowia pacjenta i przewidywanych kosztów pomocy medycznej – /które na podstawie odpowiednio wystawionej faktury ma pokryć nasza placówka/

CO POWINIENEŚ ZROBIĆ JEŚLI ZNALAZŁEŚ ZWIERZĘ NA OBCYM TERENIE NALEŻĄCYM DO INNEJ GMINY NIŻ TWOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA?

Powinieneś zadzwonić do właściwego terytorialnie  Urzędu Gminy , żeby wskazano Ci, kto powinien zaopiekować się zwierzęciem, zaś w nocy lub w dni świąteczne powinieneś zadzwonić do Straży Miejskiej /jeśli takowa funkcjonuje / lub na  Policję.
Nie ma możliwości żeby odmówiono pomocy, bowiem każda gmina ustawowo zobowiązana jest do rozwiązywania problemów bezdomności we własnym zakresie, bowiem otrzymuje na ten cel fundusze. Tak więc za pośrednictwem Policji czy innego organu – zwierzęciu powinna być udzielona pomoc medyczna i powinno być dostarczone do właściwej lecznicy lub schroniska –
z którym gmina ma podpisaną umowę. Nie pozwól by Twoje zgłoszenie zignorowano, dopilnuj by zwierzęciu udzielono pomocy !!!
Pamiętaj, że przewożąc zwierzę na teren innej gminy, niż miejsce znalezienia go – utrudniasz prawowitemu właścicielowi poszukiwania zguby, a ponadto ze względu na rejonizację – narażasz zwierzę na nieprzyjęcie go do innej terytorialnie placówki, a siebie  na dodatkowe kłopoty.Schroniska nie mogą przyjmować zwierząt z innych terenów, bowiem powodowałoby to sztuczną migrację, a zatem nieprzewidywalne zagęszczenie owych placówek i obciążenie ich dodatkowymi kosztami – co wiąże się z pogorszeniem bytu ich miejscowych pensjonariuszy.

JAK ZABEZPIECZYĆ  ZWIERZĘ PRZED PRZEMIESZCZENIEM SIĘ Z MIEJSCA ZNALEZIENIA – ZANIM POJAWI SIĘ Z POMOCĄ WŁAŚCIWA SŁUŻBA MIEJSKA ?

Jeśli zwierzę nie ujawnia oznak przytomności, nie dotykaj go lecz czekaj na służby interwencyjne. Natomiast o ile uznasz, że zwierzę jest w dobrej kondycji lub ma tylko drobne obrażenia i może zbiec z miejsca pobytu, postaraj się, zachowując subtelny dystans, wzbudzać stopniowo jego zaufanie  Pamiętaj, że czasami nawet poważnie  ranne zwierze, w sytuacji zagrożenia , mobilizuje wszystkie siły ….. i kiedy wydaje się, że pomoc jest realna – po prostu stara się uciec …… Tak więc, bez gwałtownych ruchów, powoli, spróbuj, stosując  – w zależności od jego stanu  – metodę subtelnego obłaskawiania – najpierw na odległość poprzez czułe słowa. a potem ostrożnym dotykiem. Unikaj miejsc w pobliżu jego ewentualnych obrażeń oraz w pobliżu pyszczka, bo obolałe i zszokowane zwierzę może ugryźć Jeśli  masz ze sobą jakieś przysmaki spróbuj kusić go przyjemnym zapachem ….np. wędliną, mięsem czy ciastkiem – żeby sprawdzić czy w ogóle zareaguje  i czy ewentualnie zdecyduje się  do Ciebie podejść…/ o ile może się poruszać/. Ponadto może być głodny, a przez pokarm możesz łatwiej pozyskać jego zaufanie…..Próbuj się z nim zaprzyjaźnić , o ile jest to możliwe….., a  jeśli masz jakieś akcesoria, które umożliwią przywiązanie  go do….ogrodzenia, drzewa czy innego stałego punktu, postaraj się, w miarę możliwości to zrobić!!!! Następnie asystuj mu do czasu przyjazdu służb  interwencyjnych, żeby nie zdołał się przemieścić

CO POWINIENEŚ BRAĆ POD UWAGĘ JEŚLI CHCESZ ZAOPIEKOWAĆ SIĘ – TYMCZASOWO LUB DOCELOWO, ZNALEZIONYM PRZEZ CIEBIE RANNYM ZWIERZĘCIEM ?
Jeśli,  na  etapie  znalezienia rannego zwierzęcia, postanowisz po zapewnieniu mu pierwszej pomocy medycznej, przygarnąć go od razu  do siebie – to niestety sam musisz pokryć koszty  leczenia … i dalej opiekować się nim na swój rachunek…..Jeśli zaś ma ono trafić do schroniska, to będąc już na miejscu podlega ono określonym  procedurom.Przede wszystkim przechodzi 15-dniowy okres  tzw. kwarantanny, w ramach którego będzie obserwowane i leczone /o ile stan jego zdrowia tego wymaga/. W tym czasie nie może być wydane do adopcji, bowiem jest to okres stwarzający szanse prawowitemu właścicielowi na podjęcie poszukiwań i ewentualne odnalezienie zguby. Jeśli będziesz zainteresowany jego dalszym losem zadzwoń do nas następnego dnia , żeby dowiedzieć się jaki nadano mu numer ewidencyjny, aby móc monitorować jego sytuację.   O ile nie zgłosi się po niego dotychczasowy właściciel, dopiero po  określonym terminie realizacji schroniskowych procedur i zabiegów medycznych, możesz podjąć próby zaadoptowania go.

CO POWINIENEŚ ZROBIĆ JEŚLI ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ ZATRZYMAĆ ZWIERZĘ  WE WŁASNYM DOMU I CZYNIĆ POSZUKIWANIA WŁAŚCICIELA LUB PRZYSZŁEGO OPIEKUNA ?

 • Jeśli możesz zwierzę przetrzymywać u siebie w domu, od razu powinieneś zgłosić we właściwym terytorialnie schronisku i innych pobliskich  – telefoniczną informację  o znalezieniu zwierzęcia, z prośbą o zapis danych na jego temat i kontaktu tel. do Ciebie /w „Rejestrze Zwierząt Znalezionych”/. Być może właściciel szuka zguby?
 • postaraj się rozwiesić  ogłoszenia w okolicy  gdzie znalazłeś zwierzę , a ponadto opublikuj informacje – internecie i w regionalnych gazetach Równocześnie śledź tam /ogłoszenia o zagubionych zwierzętach/
 • powinieneś opublikować ogłoszenie na witrynie internetowej Schroniska”Na Paluchu” . Na głównej stronie w linku – /Ogłoszenia Czytelników/ są dwa działy „ZGUBIONO -ZNALEZIONO”- tak więc  klikając na właściwe hasło przeczytaj wytyczne, i zamieść informacje zgodnie z szablonem. Powinieneś codziennie śledzić ogłoszenia o zagubionych zwierzętach – bo może uda Ci się znaleźć właściciela.
 • powinieneś opublikować ogłoszenie w Gazecie Wyborczej i Super Expressie – są bezpłatne. Równocześnie czytać ogłoszenia o zagubionych przez ludzi zwierzętach – i oczywiście oglądać program Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego (WOT) i ewentualnie zaprezentować tam znalezione zwierzę
 • Możesz dostarczyć zdjęcie psa do schroniska i wywiesić ogłoszenie, a także sprawdzić w naszym biurze czy ktoś go nie poszukuje.
 • Jeśli jesteś pewien, że w razie nie znalezienia właściciela – nie będziesz mógł  zaopiekować się docelowo zwierzęciem lub poszukać mu nowego domu,to powinieneś jak najszybciej zadbać by zwierze znalazło się we właściwym terytorialnie schronisku. Przyzwyczajając go do Siebie , narażasz ”znajdę” na kolejny dramat rozstania, zaś w schronisku ma większe szanse, że odnajdzie go właściciel lub zostanie zaadoptowany przez nowych opiekunów. Jeśli będziesz zainteresowany jego dalszym losem , dowiedz się jaki nadano mu numer ewidencyjny w schronisku, aby móc monitorować jego sytuację i szukać dla niego przyszłych opiekunów

źródło : OPRACOWANIE – SCHRONISKO „NA PALUCHU”

Pogotowia dla zwierząt bezdomnych:

Jeśli zdarzyło Ci się być świadkiem potrącenia zwierzęcia przez samochód lub znalazłeś ranne zwierzę pewnie czułeś się bezradny. Samemu w niewielkim stopniu jesteśmy pomóc zranionemu psu lub kotu. Poniżej znajduje się lista miejsc, gdzie można zgłaszać ranne i potrzebujące pomocy zwierzęta. W przypadku bezdomnych zwierzaków nie zostaniesz obciążony kosztami. Usługi wykonane będą nie odpłatnie!!!

Pamiętajmy że najważniejsze jest aby przerażonego zwierzaka nie pozostawiać samemu sobie!

Bielsko-Biała

Znalezionemu na ulicy rannemu zwierzakowi, który nie posiada opiekuna, można pomóc dzwoniąc do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Całodobowo działa tam bezpłatne pogotowie, które poszkodowanym czworonogom i innym zwierzętom zapewnia transport i bezpłatną opiekę weterynaryjną.
Telefon: (033) 814-18-18.

Bydgoszcz

Powypadkowe psy i koty domowe znalezione jako bezpańskie na terenie miasta Bydgoszczy można zgłosić Straży Miejskiej (tel. 986), która przewozi je do Schroniska lub można osobiście zawieść je do Lecznicy „CENTRUM” na ul. Marcinkowskiego 7, z którą Schronisko zawarło odpowiednią umowę o leczeniu zwierząt.
Straż Miejska tel. 986
Lecznica „Centrum”, ul. Marcinkowskiego 7, tel. 345 40 45 lub 0602 270 240
Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 298, tel./fax: (52) 372-21-30, (52) 349-03-90

Kraków

Pogotowie wypadkowe dla bezdomnych zwierząt czynne całą dobę.
Telefony: (012) 429 74 72 lub 429-92-41.
Tel. alarmowy: 0 604-77-99-45.

Lublin

Pogotowie dla zwierząt tel.: (081) 527-99-90. Jego działalność opłacają sponsorzy. http://www.ekolublin.pl/

Poznań

Pogotowie Schroniska Dla Zwierząt
Adres: ul. Bukowska 266 , Poznań
Telefon: (061) 868-16-31
Czynne całą dobę.
Zakres działalności: przyjmowanie zwierząt zabłąkanych, zgłaszanie zwierząt potrąconych.

Szczecin

Wszelkie zgłoszenia można przekazywać pod całodobowy numer Schroniska: (091) 487-02-81. Pomoc dla zwierząt domowych rannych w wypadkach ulicznych, udzielanie pomocy rannym lub chorym zwierzętom wolno żyjącym.
http://szczecin.schronisko.net

Tychy

Pogotowie interwencyjne. Zgłoszenia o przypadkach zwierząt wałęsających się lub poszkodowanych w wypadkach przyjmuje Straż Miejska w Tychach pod numerem 032 227-11-12 lub bezpośrednio pracownicy schroniska pod numerem 0 605-897-607.

Warszawa

Współpracują  ze Schroniskiem Na Paluchu.

Mokotów MULTIWET – Lecznica ul. Gagarina, 5, Warszawa 022 841 44 40
Wola Pogotowie Weterynaryjne ul. Żytnia 15, Warszawa 022 862 43 53, 022 862 43 63
Żoliborz  Klinika Weterynaryjna ul Schroegera Efraima 72, Warszawa 022 834 54 53
Ursynów Całodobowa Lecznica dla Zwierząt ul. Kulczyńskiego 8a, Warszawa  022 644 06 60
Targówek Całodobowe Centrum Weterynaryjne ul. Zamiejska 28, Warszawa 022 678 33 22, 022 818 81 99
Mokotów ELWET – Lecznica dla Zwierząt Al. Niepodległości 24/30, Warszawa 022 843 23 46
Bemowo Klinika Małych Zwierząt ul. Powstańców Śląskich 101, Warszawa 022 638 39 14
Bemowo Lecznica dla Zwierząt ul. Klemensiewicza 6, Warszawa
Śródmieście (Powiśle) Lecznica Małych Zwierząt ul. Książęca 3, Warszawa 022 622 55 22
Mokotów Prywatna lecznica i całodobowe pogotowie dla zwierząt „Psi los” ul. Czerniowiecka 9
Tel. do lecznicy: (022) 899-25-35, 899-25-66, całodobowy tel. alarmowy: 0 660 444-111.

Wrocław

Pogotowie dla bezdomnych zwierząt.
Tel. (071) 362-56-74.
Tel. kom. do kierowców: 0 501-334-268, 0 509-660-336.

 • KONTAKT

  Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos

   

 • s.o.s. gdy boi się burzy pies

 • s.o.s. gdy boi się huku pies.

 • Zostań wolontariuszem!