PUBLICZNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDATKOWANIA ZEBRANYCH OFIAR ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 2015/1295/OR

Posted on 7 kwietnia 2016 by Małgorzata in Uncategorized

zbiórka

Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos ul. Chełmska 9/115 w Warszawie prowadziło na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgłoszenia z dnia nr 2015/1295/OR Nazwa zbiórki: Zbiórka na rzecz bezdomnych i potrzebujących zwierząt w okresie 22.04-31.12.2015 roku zbiórkę publiczną z przeznaczeniem zebranych darów i środków pieniężnych pozyskanie funduszy na poprawę warunków bytowania oraz pomoc dla zwierząt przebywających w schronisku i pod opieką tymczasowych opiekunów poprzez zakup karmy specjalistycznej, akcesoriów dla zwierząt, środków przeciwko kleszczom, pchłom i komarom oraz leczenie.
W trakcie zbiórki publicznej zebrano:
– środki pieniężne w kwocie – 5.627,75 zł
– dary rzeczowe o wartości – 0,00 zł
Łączny przychód z poszczególnych form zbiórki publicznej 5.627,75 zł
Zebrane ofiary zostały wydatkowane na poprawę warunków bytowania oraz pomoc dla zwierząt przebywających w schronisku i pod opieką tymczasowych opiekunów poprzez zakup karmy specjalistycznej, akcesoriów dla zwierząt, środków przeciwko kleszczom, pchłom i komarom:
– zakup usług weterynaryjnych w kwocie 5.627,75 zł z czego: * zakup leków i usług weterynaryjnych – 3.219,75 * profilaktyka przeciw ektopasożytom – 2.408,00
Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej wyniosły 8,00 zł (koszty prowizji bankowych) i pokryte zostały w całości ze środków własnych stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  • KONTAKT

    Stowarzyszenie Wolontariuszy Kundellos

     

  • s.o.s. gdy boi się burzy pies

  • s.o.s. gdy boi się huku pies.

  • Zostań wolontariuszem!